Retningslinjer​

​Retningslinjer for opsætning af solceller

Ved opsætning af solceller og solfangere skal der tages hensyn til nærområdets karakter og bygningsstrukturer i form af bygningshøjder, taghældninger, materialevalg og facadeudtryk m.v.

Solceller og solfangere, der virker reflekterende til gene for omgivelserne, bør som udgangspunkt frarådes.

Solceller og solfangere bør placeres, så de ikke virker dominerede og skæmmende i nærområdet.

Solceller og solfangere bør fremstå som en arkitektonisk integreret del af bygningen.

Etablering af solceller og solfangere på bevaringsværdige bygninger bør som udgangspunkt frarådes. Hensynet til bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi samt originalitet og tilstand skal ikke tilsidesættes.

Solceller og solfangere bør opsættes på eksisterende eller nye bygninger.

Solceller og solfangere bør som udgangspunkt etableres direkte på tagflade eller facade og uden anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne i forhold til tagfladen eller facaden.

På flade tage kan solceller og solfangere dog etableres med anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne eller solfangere.​

Eksempel:

Retningslinjer fra kommune (Sønderborg)​

​Billede er på vej...

Kommunen modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af solceller (til el-produktion) og solfangere (til varmeproduktion) på ejendomme i kommunens byzoner - i områder der enten er eller ikke er omfattet af lokalplaner.

I byzoner, der ikke er omfattet af en lokalplan, har man i sagsbehandlingen ikke hjemmel i lovgivningen til at afgøre, hvorledes solcelle- og solfangeranlæg kan opsættes. I områder, der er omfattet af en lokalplan, kan der i de enkelte lokalplaner være opstillet konkrete bestemmelser om, hvorledes solcelle- og solfangeranlæg kan etableres.

Endvidere kan der være opstillet indirekte bestemmelser om fx materiale og refleksioner, som også er afgørende for, hvorledes solcelle- og solfangeranlæg kan opsættes. Lokalplanbestemmelser gælder forud for kommuneplanens bestemmelser.

Af hensyn til det forvaltningsmæssige princip om lighed og ensartethed i sagsbehandlingen er der behov for en grundlæggende holdning til solcelle- og solfangeranlæg funderet i en administrationspraksis på området.

Administrationspraksis baseres på de vedtagne retningslinjer, der danner grundlag for den konkrete vurderingsmæssige behandling i hver enkelt sag.

En administrationspraksis med opstillede retningslinjer giver dog ikke hjemmel til at afgøre, hvorledes solcelle- og solfangeranlæg kan opsættes, men kvalificerer og ensretter kommunens vejledning af borgerne.

Ring mig op

Vil du høre mere om solceller, så skriv venligst navn og telefonnummer så kontakter vi dig hurtigst muligt.​

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 6 anmeldelser på Facebook

ATsolar Aps

CVR: 32348734​

Lollandsgade 4

DK - 6400 Sønderborg​